Đồng hồ điện đa năng EM368 - Selec

Energy Meter EM368 của Selec. Đo công suất tác dụng (active power kW); điện năng tác dụng (active energy kWh), công suất phản kháng (reactive energy kVAR) điện năng phản kháng (kVARh), điện năng biểu kiến (kVAh), hệ số công suất (cos phi), có khả năng lập trình hệ số biến dòng (CT), hệ số biến áp (PT), truyền thông RS485...

SPECIFICATION - THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

  • Display : 8 digits 7 segment LED display / Hiển thị 8 số LCD
  • Input type : 3ø-4 wire and 1ø-2 wire input type / Ngõ vào : nguồn 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây
  • Monitor 3Ø Power (Active, Reactive) / Giám sát công suất 3 pha (Tác dụng, phản kháng)
  • Monitor 3Ø Power Factor / Giám sát hệ số công suất 3 pha
  • Monitor Energy (Active, Reactive, Apparent) / Giám sát điện năng (Tác dụng, Phản kháng, Biểu kiến)
  • Programmable C.T, P.T / Lập trình được tỉ số biến dòng, tỉ số biến áp
  • RS485 Communication / Truyền thông RS485
  • Pulse Output / Chức năng xuất xung
  • Battery backup for LCD / Có Pin dự trữ cho LCD
  • Thường sử dụng kèm với 3 biến dòng đo lường và biến áp đo lường

Video hướng dẫn cài đặt Selec EM368



Thông tin thêm về sản phẩm :
Download catalog : EM368 Datasheet
Download User manual : EM368 User Manual
Download Bảng giá : Bảng giá thiết bị Selec


Những sản phẩm cùng chủng loại :
Đồng hồ Volt, Ampe số
EM306: Đồng hồ tủ điện đo điện năng kWh
MFM309: Đồng hồ tủ điện đa năng : đo áp, dòng, cos, công suất, điện năng
MFM383: Đồng hồ tủ điện đa năng : đo áp, dòng, cos, công suất, điện năng
MFM384: Đồng hồ tủ điện đa năng : đo áp, dòng, cos, công suất, điện năng; cao cấp
MFM368: Đồng hồ tủ điện đa năng : đo công suất, điện năng ; cao cấp
VAF36: Đồng hồ tủ điện đa năng : đo áp, dòng, tần số


Những sản phẩm liên quan :
Biến dòng đo lường hạ thế Omega
Biến dòng đo lường hạ thế Emic
Biến dòng đo lường Đài loan, Trung Quốc