ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

Hioki 3197 Power Quality Analyzer

Hioki 3197 là thiết bị phân tích chất lượng điện năng (Power Quality Analyser) hiện được sử dụng rất phổ biến trên thị trường.

Hioki 3169-20

Hioki 3169-20, Hioki 3169-21 là đồng hồ dùng để theo dõi nhiều thông số về chất lượng điện năng. Hioki 3169 là trợ thủ đắc lực cho người thợ bảo trì chuyên nghiệp

Hioki 3197 Power Quality Analyzer

Hioki 3196 là thiết bị phân tích chất lượng điện năng (Power Quality Analyzer) hiện được sử dụng rất phổ biến trên thị trường.

Hioki 3334

Hioki 3334 là đồng hồ điện đa năng dùng để theo dõi nhiều thông số về chất lượng điện năng. Hioki 3334 chuyên dùng để kiểm tra chất lượng thiết bị điện, phục vụ các dây chuyền sản xuất

Hioki PW3198 Power Quality Analyzer

Hioki PW3198 là thiết bị phân tích chất lượng điện năng (Power Quality Analyzer) hiện được sử dụng rất phổ biến trên thị trường.

Hioki 3333

Hioki 3333 là đồng hồ điện đa năng dùng để theo dõi nhiều thông số về chất lượng điện năng. Hioki 3333 chuyên dùng để kiểm tra chất lượng thiết bị điện, phục vụ các dây chuyền sản xuất

Hioki PQA software

Hioki PQA-HiVIEW 9624-50 là phần mềm hỗ trợ thu thập dữ liệu từ các máy phân tích chất lượng điện năng Hioki 3196, Hioki 3197, Hioki PW3198.

Hioki 3193

Hioki 3193 thiết bị đo đa năng dùng để phân tích tổng hợp. Có thể phân tích cho nguồn DC, nguồn xoay chiều 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây.

Hioki 3268-20

Hioki 3286-20 là đồng hồ dùng để theo dõi nhiều thông số về chất lượng điện năng. Hioki 3268 là trợ thủ đắc lực cho người thợ bảo trì chuyên nghiệp

Hioki 3194

Hioki 3194 là thiết bị đo đa năng dùng để phân tích thông số điện của động cơ, tính toán thông số tốc độ, moment, hiệu suất của động cơ DC, AC.