Instek

Thiết bị đo kiểm Instek : máy hiện sóng, máy phát tần số, máy đếm tần số, LCR
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-816

Instek LCR-816 : 100Hz to 2kHz, 0.1% Measurement Accuracy, 100 Sets Memory for Save/Recall of Setup State, Absolute Value, DValue, and D% Measurement Display, 240 x 128 dot Matrix LCD Display, Test Condition and Test Result shown on the screen Simultaneously.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-8105

Instek LCR-8105G : Wide Test Frequency 20Hz ~5MHz, 0.1% Basic Accuracy & 6 Digits Measurement Resolution, Large LCD Display with Intuitive User Interface.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-817

LCR Meter Instek LCR-817 : 12Hz to 10kHz, 489 Continuously Variable Frequencies, 0.05% High Measurement Accuracy, 100 Setup Save/Recall Memories, Absolute Value, DValue, and D% Measurement Display.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-8110

Instek LCR-8110G : Wide Test Frequency 20Hz ~10MHz, 0.1% Basic Accuracy & 6 Digits Measurement Resolution, Large LCD Display with Intuitive User Interface.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-819

Instek LCR Meter 819 : 12Hz to 100kHz, 503 Continuously Variable Frequencies, 0.05% High Measurement Accuracy, 100 Setup Save/Recall Memories, Absolute Value, DValue, and D% Measurement Display.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-814

Instek Handheld LCR-814 : 1% Basic Accuracy, Test Frequency 120Hz/1kHz and Equivalent Circuit depends on selected Measuring Function & Range, High Resolution: 0.1uH, 0.1pF and 1mΩ, Dissipation Factor Measurement, Zero Adjustment, Optional Accessory: TL-06 for SMD Type Component.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-821

LCR Meter Instek 821 : 12Hz to 200kHz, 503 Continuously Variable Frequencies, 0.1% High Measurement Accuracy, 100 Setup Save/Recall Memories, Absolute Value, DValue, and D% Measurement Display.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Máy phát sóng AM/FM Instek gsg-120

GSG-120 : Máy phát tín hiệu AM/FM một kênh, 100KHz - 110MHz, thông số cài đặt có thể lưu và sử dụng lại rất dễ dàng

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

LCR-821

Instek LCR-8101G : Wide Test Frequency 20Hz ~1MHz, 0.1% Basic Accuracy & 6 Digits Measurement Resolution, Large LCD Display with Intuitive User Interface.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Máy phát sóng dds Instek sfg-2110

SFG-2110 : Máy phát sóng DDS 10MHz của Instek, phát tín hiệu sin, vuông, tam giác. Có ngõ vào ra điều chế AM/FM. Có các tần số 4MHz, 7MHz, 10MHz, 20MHz