Mô hình dạy học

Mô hình dạy học : mô hình băng tải, mô hình PLC, mô hình biến tần

mô hình đóng nắp hộp

Mô hình đóng nắp chai, hộp tự động. Tương thích tín hiệu 24VDC.

mo hinh phan loai san pham

Mô hình phân loại sản phẩm, có khả năng phân loại sản phẩm nhựa, nhôm, sắt. Tương thích tín hiệu 24VDC.