Thiết bị chống sét

Thiết bị chống sét : kim thu sét, cọc tiếp địa, chống sét lan truyền đường nguồn, đường tín hiệu điện thoại, mạng lan, internet
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

OBO V20-C 3+NPE

V20-C 3+NPE+AS : Chống sét lan truyền OBO 3 pha + NPE, 40kA, có đèn tín hiệu và còi báo động.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model ST-PDB5 của SineTamer (Mỹ)

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

OBO V20-C 3+NPE

V20-C 3+NPE : Chống sét lan truyền 3 pha OBO 3 phase + NPE, 40kA, 60kA, 120kA.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model LA-ST180 của SineTamer (Mỹ) -

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

OBO V20-C 4

V20-C 4 : Chống sét lan truyền OBO 3 phase I max 150kA.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model LA-ST60 của SineTamer (Mỹ) -

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

OBO V20-C/1+NPE

OBOV20-C/1+NPElà thiết bị chống sét lan truyền 1 pha, dùng tốt nhất cho hệ thống TT, TN-S, TN-C

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model RM-ST180 của SineTamer (Mỹ) -

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

OBO V20-C/1

OBOV20-C/1là thiết bị chống sét lan truyền 1 pha, dùng tốt nhất cho hệ thống TN-S, TN-C

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thiết bị cắt lọc sét của SineTamer -Mỹ

Thiết bị cắt lọc sét Model RM-ST120 của SineTamer (Mỹ) -