mv305

Sử dụng các loại đồng hồ volt, ampe hiển thị số lắp trên mặt tủ điện rất thuận tiện, tiết kiệm không gian, đọc thông số dễ dàng nhanh chóng.

Có thể dùng thay thế đồng hồ kim ngay nếu tương thích kích thước.

MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

MA12_S

MA12

Datasheet

Manual

- Digital ampe meter / Đồng hồ ampe hiển thị số
- 4 Digit LED Display / Hiển thị 4 chữ số
- Measures: 1ø (RMS) Current / Đo dòng điện hiệu dụng 1 pha (sử dụng switch để đo 3 pha)
- Range: 5 Amperes / Dòng đo trong phạm vi 5 Ampe
- Programmable CT / Lập trình được hệ số biến dòng (CT)
- Size 48x96mm / Kích thước 48x96mm

MV15_S

MV15

Datasheet

Manual

- Digital volt meter / Đồng hồ volt hiển thị số
- 3 Digit LED Display / hiển thị 3 chữ số
- Measures: 1ø (RMS) Voltage / Đo điện áp 1 pha (Sử dụng Volt switch để đo 3 pha)
- Range: 500 Volts / Phạm vi đo : 500V
- Size 48x96mm / Kích thước 48x96mm

MA302_S

MA302

Datasheet

Manual

- Digital ampe meter / Đồng hồ ampe hiển thị số
- 4 Digit LED Display / Hiển thị 4 chữ số
- Measures: 1ø (RMS) Current / Đo dòng điện hiệu dụng 1 pha (sử dụng switch để đo 3 pha)
- Range: 5 Amperes / Dòng đo trong phạm vi 5 Ampe
- Programmable CT / Lập trình được hệ số biến dòng (CT)
- Size 96x96mm / Kích thước 96x96mm

MV305_s

MV305

Datasheet

Manual

- Digital volt meter / Đồng hồ volt hiển thị số
- 3 Digit LED Display / hiển thị 3 chữ số
- Measures: 1ø (RMS) Voltage / Đo điện áp 1 pha (Sử dụng Volt switch để đo 3 pha)
- Range: 500 Volts / Phạm vi đo : 500V
- Size 96x96mm / Kích thước 96x96mm


Thông tin thêm về sản phẩm :
Download catalog : MV15
Download catalog : MV305
Download catalog : MA12
Download catalog : MA302
Download Bảng giá : Bảng giá thiết bị Selec


Những sản phẩm cùng chủng loại :
EM368 : Đồng hồ công suất, điện năng, cos phi
Đồng hồ tủ điện đa năng : EM306, VAF36, MFM309, MFM383, MFM384


Những sản phẩm liên quan :
Biến dòng đo lường hạ thế Omega
Biến dòng đo lường hạ thế Emic
Biến dòng đo lường Đài loan, Trung Quốc