Pintek

Thiết bị đo kiểm Pintek : Máy hiện sóng, máy phát sóng, bộ nguồn DC điều chỉnh được

current probe

Pintek PA-655 : Cảm biến dòng điện AC/DC đến 50A, băng tần 500kHz, 20mV/A, 200mV/A, độ phân giải >5mA, dùng nối vào máy hiện sóng.

Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-52 : Máy phát xung sine vuông, tam giác online casino 5Mhz , có hiển thị đếm tần
Tài liệu kỹ thuật Pintek PW-4032 : bộ nguồn DC 0~30V, 3A và 5V 3A, hiển thị 2 x 4 led 7 đoạn
Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-72 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 7Mhz, có hiển thị đếm tần
Tài liệu kỹ thuật Pintek PW-3032 : bộ nguồn DC 0~30V, 3A và 5V 3A, hiển thị 2 x 3 led 7 đoạn
Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-102 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 10Mhz, có hiển thị đếm tần
Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-30 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 3Mhz, không hiển thị
Tài liệu kỹ thuật Pintek PS-200 : Máy hiện sóng 2 kênh , 20MHz
Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-32 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 3Mhz, có hiển thị đếm tần
Tài liệu kỹ thuật Pintek PS-350 : Máy hiện sóng 2 kênh, 40MHz