Pintek

Thiết bị đo kiểm Pintek : Máy hiện sóng, máy phát sóng, bộ nguồn DC điều chỉnh được

current probe

Pintek PA-655 : Cảm biến dòng điện AC/DC đến 50A, băng tần 500kHz, 20mV/A, 200mV/A, độ phân giải >5mA, dùng nối vào máy hiện sóng.

Tài liệu kỹ thuật Pintek PW-3032 : bộ nguồn DC 0~30V, 3A và 5V 3A, hiển thị 2 x 3 led 7 đoạn

current probe

Pintek PA-622 : Current probe AC/DC đến 100A, băng tần 300kHz, 10mV/A, 100mV/A, độ phân giải >10mA, dùng nối vào máy hiện sóng.

Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-30 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 3Mhz, không hiển thị

electronic load

Pintek EL-820P : Programable Electronic 1V~63V, 10mA~15A, 200W, chế độ ổn áp, ổn dòng...

Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-32 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 3Mhz, có hiển thị đếm tần

lcr meter

Pintek LCR-900 : LCR meter hiển thị 2 LCD, tần số 100Hz to 100KHz, độ chính xác 0.3%, điện áp đo cố định 0.6V .

Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-52 : Máy phát xung sine vuông, tam giác online casino 5Mhz , có hiển thị đếm tần
Tài liệu kỹ thuật Pintek PW-4032 : bộ nguồn DC 0~30V, 3A và 5V 3A, hiển thị 2 x 4 led 7 đoạn
Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-72 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 7Mhz, có hiển thị đếm tần