Lodestar

Thiết bị đo kiểm Lodestar : máy phát sóng âm tần, máy phát sóng cao tần, máy hiện sóng

LodeStar LS3005

Lodestar Function Generator Model LS3005 function generators are versatile signal sources combining several functions into one unit.The heart of the function generator is a voltage-controlled generator that produces precision sine, square, or triangle waves over the 0.5Hz to 5MHz range.

LodeStar SE-6100 Signal Tracer / Injector

SE-6100 (Signal Tracer / Injector) là máy dò tìm tín hiệu của Lodestar. Thích hợp cho TV, mạch AM, kiểm tra loa

LodeStar EM-1646

Lodestar EM-1646 function generators are versatile signal sources combining several functions into one unit.The heart of the function generator is a voltage-controlled generator that produces precision sine, square, or triangle waves over the 1Hz to 10MHz range respectively.

LodeStar 5005 Digital Spectrum Analyzer

Digital Spectrum Analyser AT5005 là máy phân tích phổ tín hiệu số của Lodestar. Tần số 0.15-500MHz.

LodeStar LS3002

Model LS3002 is versatile signal sources combining several functions into one unit.The heart of the function generator is a voltage-controlled generator that produces precision sine, square, or triangle waves over the 0.2Hz to 2MHz.

LodeStar 5010B Digital Spectrum Analyzer

AT5010B (Digital Spectrum Analyser) là máy phân tích phổ tín hiệu số của Lodestar. Tần số 0.15-500MHz.

LodeStar 330

Lodestar 330 (RF power meter) là máy đo công suất sóng RF. Tần số 1.8 đến 530MHz, dải đo 4W / 20W / 200W

LodeStar FC-5250C

FC-5250C (Frequency Counter) là máy đếm tần số 10Hz - 200MHz của Lodestar. Hiển thị 7 số

LodeStar TH2821B LCR meter

TH2821B (portable LCR meter): Máy đo LCR (điện cảm, điện dung , điện trở) cầm tay tiện dụng của Lodestar, có thể đo được 6 thông số, tần số đo 100Hz, 120Hz, 1kHz

LodeStar TFC-3000U

TFC-3000U (Universal Frequency Counter) là máy đếm tần số 1Hz - 3000MHz của Lodestar. Hiển thị 8 số. 3 kênh ngõ vào