Biến dòng đo lường

Các loại biến dòng đo lường dùng cho tủ điện bao gồm bao gồm các loại biến dòng tròn (xuyến) và biến dòng vuông Có các loại sản phẩm sau :
- Biến dòng đo lường đế sắt hình tròn (xuyến) của Trung quốc, của Đài loan. Loại này không kiểm định, dùng để lắp các mạch đồng hồ volt, ampe
Biến dòng đo lường hình tròn, xuyến
- Biến dòng đo lường vuông (lắp thanh cái tủ điện) của Trung quốc. Loại này không kiểm định, dùng để lắp các mạch đồng hồ volt, ampe
Biến dòng đo lường hình vuông
- Biến dòng đo lường Emic, OMEGA, TTTNĐ2 : Loại này có kiểm định (đạt) tại trung tâm TNĐ 2. Dùng để lắp với các công tơ điện, dùng tham chiếu, tính tiền điện cần độ chính xác cao.