ABB

Thiết bị ABB

ABB ACB

Máy cắt không khí (ACB Air Circuit Breaker) của ABB. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.

ABB ACB

Máy cắt không khí (ACB Air Circuit Breaker) của ABB. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.

ABB RCCB

CB tép chống dòng rò(MCB RCCB) của ABB. Lắp đặt trên Din Rail. Có các loại 2 cực, 4 cực,.

abb ACB

Khởi động từ, contactor của ABB. Được chế tạo tiêu chuẩn, nhiều phụ kiện, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho công trình.

ABB MCCB

CB khối (MCCB) của ABB. Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.