Mitsubishi

Thiết bị Mitsubishi
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mitsubishi AE630-SW

ACB Mitsubishi AE1000-SW : Máy cắt không khí (Air Circuit Breaker ACB) 1000A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

AE3200-SW

Máy cắt không khí AE3200-SW (Mitsubishi) 3200A, 85kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mitsubishi AE1250-SW

Air Circuit Breaker AE1250-SW : Máy cắt không khí (Mitsubishi) 1250A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

AE4000-SW

Air Circuit Breaker AE4000-SW : Máy cắt không khí (Mitsubishi) 4000A, 85kA, 130kA đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mitsubishi AE1600-SW

Máy cắt không khí Mitsubishi AE1250-SW :1600A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

AE5000-SW

Air Circuit Breaker Mitsubishi AE5000-SW : Máy cắt không khí 5000A, 130kA đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

máy cắt không khí

Mitsubishi AE2000-SWA : Máy cắt không khí 1600A, 65kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

AE5000-SW

Air Circuit Breaker Mitsubishi AE6300-SW : Máy cắt không khí 6300A, 130kA đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

máy cắt không khí

AE2500-SW : Máy cắt không khí Mitsubishi 2500A, 85kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC, EN, JIS, GB.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mitsubishi NF1250-SEW

MCCB Mitsubishi NF1250-SEW : Chỉnh dòng điện 600A - 1250A, khả năng cắt 85kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.