Omron

Thiết bị Omron : plc, zen, bộ điều khiển nhiệt, cảm biến
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

omron h3dkz-f

H3DKZ-F là Timer loại on / off (flicker) với thời gian on và thời gian off có thể chỉnh độc lập với khoảng cực rộng.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

PLC CP1L

Bộ điều khiển lập trình (PLC) CP1L của Omron

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bộ đếm hiển thị tốc độ K3MA-F

Bộ điều khiển mức chất lỏng 61F, dùng để điểu khiển bơm tự động

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

PLC CJ1M

Bộ điều khiển lập trình (PLC) CJ1M của Omron

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bộ đếm hiển thị tốc độ K3MA-F

Bộ đếm hiển thị tốc độ K3MA-F, 5 số, dùng để hiển thị tốc độ, số xung...

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

biến tần Omron 3g3rx

Biến tần omron 3G3RX, dãy công suất thấp từ 5.5 đến 55KW, tần số ngõ ra từ 0.1 đến 400Hz, tiết kiệm năng lượng, dễ dàng cài đặt thông số.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

PLC CPM1A

Bộ lập trình (progamable logic control) CPM1A của Omron

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

biến tần Omron 3g3mx

Biến tần omron 3G3MX, dãy công suất thấp từ 0.4 đến 7.5KW, tần số ngõ ra từ 0.1Hz đến 400Hz, tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bộ điều khiển lập trình Omron

Bộ lập trình CPM2A của Omron

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

biến tần Omron 3g3jx

Biến tần omron 3G3JX, dãy công suất thấp từ 0.1 đến 7.5KW, điề khiển v/f. Tiết kiệm năng lượng, chức năng truyền thông qua RS485 qua giao thức Modbus RTU