Hioki 3333

Hioki 3333 là đồng hồ điện đa năng dùng để theo dõi nhiều thông số về chất lượng điện năng. Hioki 3333 chuyên dùng để kiểm tra chất lượng thiết bị điện, phục vụ các dây chuyền sản xuấtFEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
 • 50mA - 20A
 • Đo điện 1 pha
 • Tích hợp sẵn công thức dòng điện, công suất điện
 • Độ chính xác cơ bản cao (0.2%)
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Basic specifications (Accuracy guaranteed for 3 years or 1 year)
Measurement lines Single-phase 2-wires
Measurement items Voltage, Current, Active power, Apparent power, Power factor
Measurement ranges Voltage range: 200 V AC (300 V Max.)
Current range: 50/ 200/ 500 mA, 2/ 5/ 20 A AC (30 A Max.)
Depends on combination of voltage and current range
(Power range: 10.000 W to 4.000 kW)
Input resistance (50/60 Hz) Voltage: 2.4 MΩ, Current: 7 mΩ or less (direct input)
Basic accuracy [Guaranteed for 1 year] ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. (Voltage, Current, Active power, at 45 to 66 Hz, input current 20 A or less)
[Guaranteed for 3 years] ±0.1 % rdg. ±0.2 % f.s. (Voltage, Current, Active power, at 45 to 66 Hz, input current 20 A or less)
Display refresh rate 5 times/second
Frequency characteristics 45 Hz to 5 kHz
Other functions Scaling (VT, CT ratio settings), Average function
Interface RS-232C standard, (Model 3333-01 also includes GP-IB)
Power supply 100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 20 VA max.
Dimensions, mass 160 mm (6.30 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 227 mm (8.94 in) D, 1.9 kg (67.0 oz)
Supplied accessories Instruction Manual × 1, Power cord × 1
Download Catalogue Hioki 3333


Các sản phầm cùng chức năng phân tích điện năng (Power Quality Analyzer)


 • TES-6830 : Phân tích điện năng, họa tần, dòng rò cao cấp
 • TES-3600 : Phân tích điện năng
 • PROVA-19, PROVA-21, PROVA-23 : Phân tích điện năng và sóng hài
 • PROVA-6200 : Ampe kềm phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3194 : Phân tích thông số động cơ
 • HIOKI 3193 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3333 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3334 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3169 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3286 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI PW3198 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3196 : Phân tích chất lượng điện năng
 • HIOKI 3197 : Phân tích chất lượng điện năng