Theo icon.evn.com.vn - 16/06/2011
Yên Bái: Mới chỉ có 4/27 nhà máy thuỷ điện hoà lưới điện quốc gia

Hiện nay, tại Yên Bái, mới chỉ có 4 nhà máy hoàn thành phát điện lên lưới điện quốc gia, với tổng công suất 32,6MW, đó là: thủy điện Mường Kim, thủy điện Nậm Đông III, thủy điện Nậm Tục 2, thủy điện Hưng Khánh.

Ngoài nhà máy thủy điện Thác Bà có công suất 120MW, tỉnh còn có 88 dự án công suất 0,1 - 50MW với tổng công suất lắp máy 265,176MW. Trong đó có 29 dự án được Bộ Công thương phê duyệt, 59 dự án được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt. Tính đến năm 2011 tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đầu tư cho 27 nhà máy thủy điện, với tổng công suất sau khi đã được điều chỉnh là 341MW.

Dự kiến trong năm 2011 sẽ có thêm 3 nhà máy hoàn thành phát điện, với tổng công suất 33,2MW, đó là: Thủy điện Nậm Đông IV, Ngòi Hút 1, Hồ Bốn. Ngoài ra có 2 nhà máy đang triển khai xây dựng đúng tiến độ thủy điện Trạm Tấu và thủy điện Văn Chấn. 4 nhà máy đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi công thủy điện Đồng Ngãi, thủy điện Khau Chu, thủy điện Nậm Búng và Cụm dự án thủy điện Chế Tạo (gồm 4 nhà máy). Trong số 27 công trình thủy điện đã được cấp chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì hầu hết đều có tiến độ xây dựng chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa bố trí được vốn cho dự án, chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục liên quan như: công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng... một số dự án do quá trình khảo sát, đánh giá lập quy hoạch chưa chính xác về công suất nên phải điều chỉnh gây mất nhiều thời gian, một số dự án chỉ triển khai mang tính đối phó để chờ chuyển nhượng. Ngoài ra việc cắt điện luân phiên cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy điện, Sở Công thương Yên Bái yêu nếu sau thời gian cam kết các chủ đầu tư vẫn không triển khai dự án, Sở Công thương sẽ kiến nghị với UBND tỉnh không tiếp tục gia hạn và tiến hành thu hồi Chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định đầu tư theo thẩm quyền.