Theo baocongthuong.com.vn - 27/05/2011
Yên Bái: Hầu hết các công trình thủy điện đều chậm tiến độ

Theo Sở Công Thương Yên Bái, trong số 27 công trình thủy điện đã được cấp chứng nhận đầu tư, hầu hết đều có tiến độ xây dựng chậm so với kế hoạch.

CôngThương - Ngoài thủy điện Thác Bà có công suất 120MW, tỉnh Yên Bái có 88 dự án có công suất từ 0,1 đến 50 MW với tổng công suất lắp máy 265,176 MW. Đến thời điểm này, Tỉnh đã chứng nhận đầu tư cho 27 nhà máy thủy điện, với tổng công suất sau khi đã được điều chỉnh là 341MW, có 04 nhà máy hoàn thành phát điện lên lưới điện quốc gia, với tổng công suất 32,6MW đó là thủy điện: Mường Kim, Nậm Đông III, Nậm Tục 2 và Hưng Khánh. Dự kiến trong năm 2011, Tỉnh sẽ có thêm 03 nhà máy hoàn thành phát điện, với tổng công suất 33,2MW là thủy điện Nậm Đông IV, Ngòi Hút 1 và Hồ Bốn. Ngoài ra, 02 nhà máy đang triển khai xây dựng theo tiến độ là thủy điện Trạm Tấu và Văn Chấn; 04 nhà máy đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi công là Đồng Ngãi, Khau Chu, Nậm Búng và Cụm dự án thủy điện Chế Tạo (gồm 04 nhà máy). Còn lại, hầu hết các nhà máy triển khai chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư chưa bố trí được vốn cho dự án, chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục liên quan như: Đất, công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng…, một số dự án do trong quá trình khảo sát, đánh giá lập quy hoạch chưa chính xác về công suất nên phải điều chỉnh gây mất nhiều thời gian, một số dự án chỉ triển khai mang tính đối phó để chờ chuyển nhượng. Việc cắt điện luân phiên cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa bố trí được vốn cho dự án, chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục liên quan như: Đất, công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng... một số dự án do quá trình khảo sát, đánh giá lập quy hoạch chưa chính xác về công suất nên phải điều chỉnh gây mất nhiều thời gian, một số dự án chỉ triển khai mang tính đối phó để chờ chuyển nhượng. Ngoài ra việc cắt điện luân phiên cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy điện, Sở Công thương Yên Bái sẽ tăng cường phối hợp cùng các cấp, ngành địa phương hỗ trợ các chủ đầu tư có nhu cầu về thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, tín dụng đầu tư… Tuy nhiên, đối với các chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ, các nhà máy đã xây dựng nhưng hiện nay đang dừng, triển khai tiếp phải có cam kết tiến độ thực hiện. Nếu sau thời gian cam kết các chủ đầu tư vẫn không triển khai dự án, Sở Công Thương sẽ kiến nghị với UBND tỉnh không tiếp tục gia hạn và tiến hành thu hồi Chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

Dự kiến trong năm 2011 sẽ có thêm 3 nhà máy hoàn thành phát điện, với tổng công suất 33,2MW, đó là: Thủy điện Nậm Đông IV, Ngòi Hút 1, Hồ Bốn. Ngoài ra có 2 nhà máy đang triển khai xây dựng đúng tiến độ thủy điện Trạm Tấu và thủy điện Văn Chấn. 4 nhà máy đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi công thủy điện Đồng Ngãi, thủy điện Khau Chu, thủy điện Nậm Búng và Cụm dự án thủy điện Chế Tạo (gồm 4 nhà máy).