test product

Bộ điều khiển nhiệt độ kinh tế (giá rẻ) của SELEC. Thích hợp cho các ứng dụng đơn giản. Có nhiều chủng loại. Ưu điểm chính là giá thành thấp.


MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

pid513s

PID513
PID213
PID313

Datasheet

Manual

- Digits / Số chữ số : 3
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : J(-99 -> 750); K (-99 -> 999); PT100(-99 -> 850)
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 1 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : PID Tự động điều chỉnh
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.25% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 1 bộ tiếp điểm 10A - 230VAC
- Relay Action / Hoạt động của relay : chế độ gia nhiệt(A) và chế độ làm mát(B)
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 85 -> 270VAC /DC
- Size / Kích thước (mm): PID513 : 48x48; PID213 : 72x72; PID313 : 96x96
- Weight / Trọng lượng : PID513 : 140gms; PID213 : 200gms; PID313 : 210gms

 

dtc503_s

DTC503
DTC203
DTC303
DTC303NX

Datasheet

Manual

- Digits / Số chữ số : 3
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : J(-99 -> 750); K (-99 -> 999); PT100(-99 -> 850)
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 1 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : ON/OFF - Tỉ lệ theo thời gian
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.25% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 1 bộ tiếp điểm 10A - 230VAC
- Relay Action / Hoạt động của relay : chế độ gia nhiệt(A) và chế độ làm mát(B)
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 85 -> 270VAC /DC
- Size / Kích thước (mm): DTC503 : 48x48; DTC203 : 72x72; DTC303 : 96x96
- Weight / Trọng lượng : DTC513 : 177gms; DTC213 : 275gms; DTC313 : 276gms

 

dtc503_s

DTC504
DTC204
DTC324

Datasheet

Manual

- Digits / Số chữ số : 3/4
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : J(-99 -> 750); K (-99 -> 999; PT100(-99 -> 850))
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 2 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : ON/OFF - Tỉ lệ theo thời gian
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.25% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 2 bộ tiếp điểm 10A - 230VAC
- Relay Action / Hoạt động của relay : chế độ gia nhiệt(A) và chế độ làm mát(B)
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 85 -> 270VAC /DC
- Size / Kích thước (mm): DTC504 : 48x48; DTC204 : 72x72; DTC324 : 96x96
- Weight / Trọng lượng : 230gms

tc513_s

TC513

Datasheet

Manual

- Digits / Số chữ số : 3
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : Thermalcouple J,K,T,R,S; PT100
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 1 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : PID ; ON/OFF
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.25% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 1bộ Tiếp điểm SPDT hoặc SSR (Tùy model)
- SSR drive / Điều khiển SSR + 12VDC, 50mA
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 85 -> 270VAC /DC
- Size / Kích thước (mm): 48x48
- Weight / Trọng lượng : 130gms

 

tc533_s

TC533

Datasheet

Manual

- Digits / Số chữ số : 3
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : Thermalcouple J,K,T,R,S; PT100
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 1 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : PID ; ON/OFF
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.25% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 1bộ Tiếp điểm SPDT hoặc SSR (Tùy model)
- SSR drive / Điều khiển SSR + 12VDC, 50mA
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 85 -> 270VAC /DC
- Size / Kích thước (mm): 48x48
- Weight / Trọng lượng : 130gms

tc544_s

TC544

Datasheet

Manual

- Digits / Số chữ số : 4
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : Thermalcouple J,K,T,R,S; PT100
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 2 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : PID ; ON/OFF
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.25% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 1bộ Tiếp điểm SPDT hoặc SSR (Tùy model)
- SSR drive / Điều khiển SSR + 12VDC, 50mA
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 85 -> 270VAC /DC
- Size / Kích thước (mm): 48x48
- Weight / Trọng lượng : 130gms

tc52

TC52

Datasheet

Manual

- Analog type / Loại tương tự : 0 -> 200 hoặc 0 -> 400 độ C
- Inputs sensor / Cảm biến ngõ vào : J(0 -> 200); K (0 -> 400); PT100(200 hoặc 400)
- Resolution / Độ phân giải : cố định, 1.0 độ
- Setpoint / Điểm cài đặt : 1 điểm
- Control Modes / Chế độ điều khiển : ON/OFF - Tỉ lệ theo thời gian
- Accuracy / Độ chính xác : +- 0.5% dải đo +- 1 độ C
- Output / Ngõ ra : 1 bộ tiếp điểm 5A - 230VAC
- Relay Action / Hoạt động của relay : chế độ gia nhiệt(A)
- Voltage Supply / Nguồn cấp : 230VAC
- Size / Kích thước (mm): 48x48