Encoder LS Mecapion (Metronix) H40

Encoder LS Mecapion (Metronix) H40 là bộ mã hóa vòng quay tương đối (incremental encoder) có đường kính ngoài 40mm, cốt âm (rỗng) đường kính 8mm, độ phân giải 10, 30, 48, 50, 60, 72, 75, 100, 120, 125, 192, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 0500, 512, 600, 720, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Nguồn cung cấp 5-24VDC / DC
 • Độ phân giải : từ 512 đến 3000 xung / vòng
 • Ngõ ra : Transistor cực thu hở, điện áp, Line driver
 • Tần số đáp ứng tối đa : 300KHz


Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ :

Giải mã thông số Encoder LS Mecapion (Metronix) H40


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT :

Giải mã thông số Encoder LS Mecapion (Metronix) S50


PHƯƠNG LAI BÁN ENCODER TƯƠNG ĐỐI LS MECAPION (ENCODER METRONIX) CÓ CÁC MÃ SAU :

 • H40-8-0010 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 10 xung/vòng
 • H40-8-0030 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 30 xung/vòng
 • H40-8-0048 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 48 xung/vòng
 • H40-8-0050 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 50 xung/vòng
 • H40-8-0060 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 60 xung/vòng
 • H40-8-0072 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 72 xung/vòng
 • H40-8-0075 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 75 xung/vòng
 • H40-8-0100 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 100 xung/vòng
 • H40-8-0120 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 120 xung/vòng
 • H40-8-0125 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 125 xung/vòng
 • H40-8-0192 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 192 xung/vòng
 • H40-8-0200 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 200 xung/vòng
 • H40-8-0250 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 250 xung/vòng
 • H40-8-0256 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 256 xung/vòng
 • H40-8-0300 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 300 xung/vòng
 • H40-8-0360 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 360 xung/vòng
 • H40-8-0400 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 400 xung/vòng
 • H40-8-0500 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 500 xung/vòng
 • H40-8-0512 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 512 xung/vòng
 • H40-8-0600 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 600 xung/vòng
 • H40-8-0720 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 720 xung/vòng
 • H40-8-1000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 1000 xung/vòng
 • H40-8-1024 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 1024 xung/vòng
 • H40-8-1200 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 1200 xung/vòng
 • H40-8-2048 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 2048 xung/vòng
 • H40-8-2500 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 2500 xung/vòng
 • H40-8-3000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 3000 xung/vòng
 • H40-8-3600 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng)8mm; 5-24VDC, 3600 xung/vòng