Encoder LS Mecapion (Metronix) S50

Encoder incremental LS Mecapion (Metronix) H35 là bộ mã hóa vòng quay tương đối có đường kính ngoài 35mm, cốt âm (rỗng) đường kính 8mm, độ phân giải 512, 1000, 1024, 1200, 2000, 2048, 2500, 3000 xung / vòng. Nguồn cung cấp 5-24VDC. Thường được ứng dụng trong công nghiệp


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Nguồn cung cấp 5-24VDC / DC
 • Độ phân giải : từ 512 đến 3000 xung / vòng
 • Ngõ ra : Transistor cực thu hở, điện áp, Line driver
 • Tần số đáp ứng tối đa : 300KHz


Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ :

Giải mã thông số Encoder LS Mecapion (Metronix) H35


KÍCH THƯỚC CHI TIẾT :

kích thước Encoder LS Mecapion (Metronix) h35


PHƯƠNG LAI BÁN ENCODER TƯƠNG ĐỐI LS MECAPION (ENCODER METRONIX) CÓ CÁC MÃ SAU :

 • H35-8-0512 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 512 xung/vòng
 • H35-8-1000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 1000 xung/vòng
 • H35-8-1024 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 1024 xung/vòng
 • H35-8-2000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 2000 xung/vòng
 • H35-8-2048 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 2048 xung/vòng
 • H35-8-2500 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 2500 xung/vòng
 • H35-8-3000 : Encoder tương đối, cốt âm (rỗng) 8mm; 5-24VDC; 3000 xung/vòng