Bộ điều khiển tụ bù NV-14S

Power factor controller (bộ điều khiển tụ bù) Delab NV-14S. Các loại 8 cấp, 14 cấp. Tự động cài đặt hệ số C.K; Tự động cài đảo cực tính biến dòng; Hiển thị nhiều thông số về điện áp, dòng điện, sóng hài điện áp, dòng điện đến bậc 11


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Thiết kế trên nền vi xử lý / Micro-processor based
 • Hiển thị thông tin Cos φ và hệ số công suất / Cos φ and power factor info
 • Hiển thị led đơn cho từng cấp / LED indication for individual step
 • Tự động xác định hệ số C/K / Auto C/K detection
 • Bù tự động hoặc bù bằng tay / Auto or manual operation
 • Tự động xác định cực tính biến dòng / Auto detection of C.T. polarity
 • Hiển thị thông tin dòng điện thứ cấp / Secondary current info
 • Thông tin điện áp và tần số / Voltage & Frequency info
 • Hiển thị thông tin sóng hài tổng (THD) dòng điện và điện áp / THD-I and THD-V info
 • Hiển thị thông tin sóng hài đến bậc 11 / Harmonic spectrum info up to 11th order (for voltage and current)
 • Lập trình cảnh báo quá điện áp được / Programmable over voltage alarm
 • Ngõ ra cảnh báo chuyên dụng / Dedicated alarm output *
 • Ngõ ra quạt giải nhiệt chuyên dụng / Dedicated exhaust fan output *
 • Khóa lập trình phần mềm / Programmable software lock
 • Gắn mặt tủ / Flush mount
PHƯƠNG LAI BÁN CÁC SẢN PHẨM RELAY BẢO VỆ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ DELAB :

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000
Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất (OC/EF) Delab TM-9000S
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S (IDMT)
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S (DTL)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8300S (IDMT)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8200S (DTL)
Bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 14 cấp Delab NV-14S(144x144)
Bộ điều khiển tụ bù 5, 7 cấp Delab NV-5S, NV-7S (96x96)
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-8000S
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-18c, TMI-18C