Bộ điều khiển tụ bù NV-5, NV-7

Power factor regulator (bộ điều khiển tụ) bù Delab NV-5, NV-7Delab NV-5, NV-7. Tự động cài đặt hệ số C.K; Tự động cài đảo cực tính biến dòng; Hiển thị nhiều thông số về điện áp, dòng điện, sóng hài điện áp, dòng điện


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
 • Phát triển trên nền vi xử lý / Micro-processor based
 • Hiển thị thông tin cos φ và hệ số công suất / Cos φ and power factor info
 • Hiển thị Led cho từng cấp / LED indication for individual step
 • Tự xác định hệ số C/K / Auto C/K detection
 • Chế độ bù tự động hoặc bù bằng tay / Auto or manual operation
 • Tự động xác định cực tính biến dòng / Auto detection of C.T. polarity
 • Hiển thị thông tin dòng điện thứ cấp / Secondary current info
 • Hiển thị thông tin điện áp và tần số / Voltage & Frequency info
 • Hiển thị hệ số méo dạng điện áp và méo dạng dòng điện / THD-I and THD-V info
 • Có thể lập trình cảnh báo quá điện áp / Programmable over voltage alarm
 • Cảnh bào hoặc điều khiển quạt giải nhiệt / Alarm or fan output
 • Có thể khóa cài đặt / Programmable software lock
 • Gắn ở mặt tủ / Flush mount
PHƯƠNG LAI BÁN CÁC SẢN PHẨM RELAY BẢO VỆ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ DELAB :

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, quá áp, thiếu áp Delab DVS-1000
Relay bảo vệ quá dòng / chạm đất (OC/EF) Delab TM-9000S
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9300S (IDMT)
Relay bảo vệ quá dòng Delab OCR TM-9200S (DTL)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8300S (IDMT)
Relay bảo vệ chạm đất Delab EF TM-8200S (DTL)
Bộ điều khiển tụ bù 6, 8, 14 cấp Delab NV-14S(144x144)
Bộ điều khiển tụ bù 5, 7 cấp Delab NV-5S, NV-7S (96x96)
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-8000S
Relay bảo vệ dòng rò Delab ELR TM-18c, TMI-18C