Siemens MCCB

CB khối (MCCB) của Siemens. Dòng 3VT, 3VL.
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (CB KHỐI)
SIEMENS - MADE IN EUROPE
+ Chế tạo theo tiêu chuẩn châu Âu EN60947-2/IEC947-2
+ Dòng hoạt động từ 16A tới 1600A, Umax:690V
+ Khả năng cắt 25kA, 36kA tới 65kA
+ Loại từ nhiệt(Thermal/Magnetic) từ 16A-160A(VT1)
+ Loại điện tử (ElectronicTripUnit-ETU) từ200A tới 1600A (VT2-VT5)

Frame
Size

Dòng

Định mức
In(A)

Icu


Product Code

Kíchthước
Dimension

WxHxD (mm)

LOẠITỪ-NHIỆT(Thermal-MagneticOvercurrentTripUnit)

3VT1

16

25kA

3VT1701-2DM36-0AA0

75x130x70

20

25kA

3VT1702-2DM36-0AA0

75x130x70

25

25kA

3VT1792-2DM36-0AA0

75x130x70

32

25kA

3VT1703-2DM36-0AA0

75x130x70

40

25kA

3VT1704-2DA36-0AA0

75x130x70

50

25kA

3VT1705-2DA36-0AA0

75x130x70

63

25kA

3VT1706-2DA36-0AA0

75x130x70

80

25kA

3VT1708-2DA36-0AA0

75x130x70

100

25kA

3VT1710-2DA36-0AA0

75x130x70

125

25kA

3VT1712-2DA36-0AA0

75x130x70

160

25kA

3VT1716-2DA36-0AA0

75x130x70


LOẠI Điện tử (ElectronicTripUnit-ETU)

 

 

3VT2

200

36kA

3VT2725-2AA36-0AA0

105x225x117

250

36kA

3VT2725-2AA36-0AA0

105x225x117

3VT3

315

36kA

3VT3763-2AA36-0AA0