ATE autonics

Autonics ATE là timer on delay kinh tế, thông dụng, nhiều dải thời gian cho phép đáp ứng hầu như mọi yêu cầu.


FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
 • Kích thước nhỏ gọn / *DIN Size W48×H48mm
 • Dễ sử dụng / *Easy operation type
 • Kinh tế / *Cost-effective
 • Dễ cài đặt / *Easy time setting
 • Dải thời gian rộng / *Wide range of time
 • Nguồn cấp / *Power supply -> ATE : 110/220VAC 50/60Hz; -> ATE1, ATE2 : 110VAC, 220VAC 50/60Hz, 12VDC, 24VDC

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các model ATE trong dãy

 • ATE-1S : Nguồn cấp 110/220VAC, 1 Giây
 • ATE-3S : Nguồn cấp 110/220VAC, 1 Giây
 • ATE-6S : Nguồn cấp 110/220VAC, 1 Giây
 • ATE-10S : Nguồn cấp 110/220VAC, 1 Giây
 • ATE-30S : Nguồn cấp 110/220VAC, 1 Giây
 • ATE-60S : Nguồn cấp 110/220VAC, 1 Giây
 • ATE-3M : Nguồn cấp 110/220VAC, 3 Phút
 • ATE-6M : Nguồn cấp 110/220VAC, 6 Phút
 • ATE-10M : Nguồn cấp 110/220VAC, 10 Phút
 • ATE-30M : Nguồn cấp 110/220VAC, 30 Phút
 • ATE-60M : Nguồn cấp 110/220VAC, 60 Phút
 • ATE-3H : Nguồn cấp 110/220VAC, 3 giờ
 • ATE-6H : Nguồn cấp 110/220VAC, 6 giờ
 • ATE-12H : Nguồn cấp 110/220VAC, 12 giờ
 • ATE-24H : Nguồn cấp 110/220VAC, 24 giờ

Tài liệu kỹ thuật liên quan

Catalogue ATE
Hướng dẫn sử dụng ATE