ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

tes 3079k

TES-3079K là ampe kềm đo điện áp, dòng điện, công suất, 60 - 600kW, 0-600V, 0-1000A, AC/DC.

tes 1362

TES-1362 : Máy đo + in nhiệt độ, độ ẩm, dùng cho phòng thí nghiệm, bệnh viện.

tes 3095t

TES-3095T là ampe kềm đo điện áp, dòng điện, công suất, 40 - 250kW, 0-600V, 0-700A, AC/DC.

tes-1365

TES-1364 : Datalogging Humidity Temperature Meter (Đo, lưu trữ nhiệt độ, độ ẩm).

tes 3096

TES-3096 là ampe kềm đo dòng điện, điện áp, công suất, 0.01kW đến 420kW, AC/DC.

tes 1366

TES-1366 : Đo độ ẩm, nhiệt độ (Humidity Temperature Meter) 1%RH~99%RH, 20oC~60oC.

tes 1360

TES-1360 là đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm. -20 oC - 60oC, 3%RH - 95%RH

cm 01

CM-01 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện, điện áp, công suất tác dụng (kW) DC/AC.

tes 1361

TES-1361 : Datalogging Humidity/ Temperature Meter (Thu thập dữ liệu, đo độ ẩm, nhiệt độ)

cm 02

CM-02 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện, điện áp, công suất tác dụng (kW), tần số DC/AC, đo nhiệt độ.