ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

prova 400

PROVA-400 là ampe kềm đo công suất, 0.01kW đến 200kW, AC/DC.

tes 1700

TES-1700 là đồng hồ đo điện trở đất hiển thị số. Dải đo 0-39.9, 0-399, 0-3999Ohm.

tes 1370

TES-1370 là đồng hồ đo nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm, CO2 : 0-6000 ppm, -20oC - 60oC, 10%RH ~ 95%RH.

tes-1391

TES-1390, TES-1390, TES-1390 : ElectroMagnetic Field Tester (Đo trường điện từ) 200 - 2000 milli Gauss, 0.01 / 0.1 micro Tesla.

tes 3600

TES-3600 là đồng hồ phân tích chất lượng điện năng (Power Quality Analyzer)dùng cho lưới điện 1 pha, 3 pha 4 dây.

tes-1394

TES-1393, TES-1394 là đồng hồ đo trường điện từ (ElectroMagnetic Field), 20/200/2000 milli Gauss, 2/20/200 micro Tesla.

tes 6830

TES-6830 là đồng hồ phân tích chất lượng điện năng và phân tích sóng hài và dòng điện rò, chuyên nghiệp.

tes 92

TES-92 là đồng hồ đo sóng điện từ trường, băng tần 5MHz đến 3.5Ghz.Ứng dụng cho sóng RF, wifi, di động GSM, CDMA.

tes 1605

TES-1605 là đồng hồ đo điện trở đất hiển thị số, dải đo 20 Ohm, 200Ohm, 2000 Ohm.

tes-3064

TES-3063, TES-3063 là ampe kềm đo dòng điện, điện áp AC/DC, dải đo 600VAC / VDC, 1000A.