ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

tes 1361

TES-1361 : Datalogging Humidity/ Temperature Meter (Thu thập dữ liệu, đo độ ẩm, nhiệt độ)

cm 02

CM-02 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện, điện áp, công suất tác dụng (kW), tần số DC/AC, đo nhiệt độ.

tes 1362

TES-1362 : Máy đo + in nhiệt độ, độ ẩm, dùng cho phòng thí nghiệm, bệnh viện.

cm 03

CM-03 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện rò, 5 dải đo 40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A.

tes-1365

TES-1364 : Datalogging Humidity Temperature Meter (Đo, lưu trữ nhiệt độ, độ ẩm).

cm 07

CM-07 (Prova) : Ampe kềm đo tần số 0-1000kHz, dòng điện AC / DC 0-400A.

tes 1366

TES-1366 : Đo độ ẩm, nhiệt độ (Humidity Temperature Meter) 1%RH~99%RH, 20oC~60oC.

tes-3012

TES-3010, TES-3010 : Ampe kềm chuyên nghiệp, đo điện trở, điện áp, dòng điện đến 1000A.

cm 01

CM-01 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện, điện áp, công suất tác dụng (kW) DC/AC.

tes-3050

TES-3050 : True RMS AC/DC Clamp Meter; Ampe kềm đo dòng điện, điện áp, điện trở, tần số.