prova-11

PROVA-11 là Ampe kềm dùng để đo dòng điện AC / DC nhỏ hàng mA. Dải điện áp 0-400 VAC/VDC, Dải dòng điện : 0-4000mADC, 0-30AAC.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Độ phân giải siêu cao cho dòng điện 1 chiều/ Super High Resolution DC 1mA, AC 0.1mA
  • Nhấn nút chỉnh không cho DCA / One Touch Zero for DCA
  • Độ phân giải siêu cao cho dòng điện xoay chiều / Super High Resolution DC 1mA, AC 0.1mA

True RMS SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Range
Output
Accuracy
DCA 0-4000mA
1mA
+/- 1.5%rdg +/- 5dgts
DCA 0-30A
10mA
+/- 1.5%rdg +/- 3dgts
ACA 0-400mA
0.1mA
+/- 1.5%rdg +/- 5dgts
True RMS
ACA 0-4000mA
1mA
+/- 1.5%rdg +/- 8dgts
True RMS
ACA 0-30A
10mA
+/- 2.0%rdg +/- 5dgts
True RMS
DCV 0-400V
0.1V
+/- 1.0%rdg +/- 3dgts
ACV 0-400V
0.1V
+/- 2.0%rdg +/- 5dgts
True RMS

Power Source:
2 X 1.5V AA UM3 Batteries
Current Consumption: 10mA

Operating Condition:
-10 o C to 50 o C at 85% max. RH