prova-15

PROVA-15 là cảm biến dòng điện dùng để lấy tín hiệu dòng điện đưa về hiển thị trên OscilloscopeFEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Độ phân giải cao / High Resolution DC 1mA, AC 0.1mA
  • Kết nối với máy hiện sóng để đo tín hiệu dòng / Connect to an Oscilloscopes to observe Current Waveform
  • Kết nối với máy in biểu đồ, máy thu thập dữ liệu / Connect to Chart Recorder/Datalogger/ DMM to Record Current Data

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Range

Output

Sensitivity

Accuracy

DCA 0-400mA
DC 1mV/A
1mA/mV DC
+/- 2.0% +/- 1mV
DCA 0-4A
DC 100mV/A
10mA/mV DC
+/- 1.0% +/- 0.5mV
DCA 0-30A
DC 10mV/A
0.1A/mV DC
+/- 1.0% +/- 0.3mV
ACA 0-400mA
AC 1mV/A
1mA/mV AC
+/- 2.0% +/- 0.5mV
ACA 0-4A
AC 100mV/A
10mA/mV AC
+/- 1.5% +/- 0.8mV
ACA 0-30A
AC 10mV/A
0.1A/mV AC
+/- 1.5% +/- 0.3mV

Power Source: 2 X 1.5V AA UM3 Batteries

Current Consumption: 10mA

Operating Condition: -10 ℃ to 50 ℃ at 85% max. RH