ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

prova-5637

Prova-5601, Prova-5637 là Ampe kềm dùng để đo dòng rò và đo điện trở nối đất. Phạm vi đo 0.025Ohm - 1500Ohm, dòng rò 0.2A - 35A.

prova-21

PROVA-19, PROVA-21, PROVA-23 là đồng hồ dùng để kiểm tra họa tần (harmonics tester) và dòng điện rò (leakage tester).

prova-125

Prova-125 là thiết bị dùng để cân chỉnh nhiệt độ ( Temperature Calibrator). Chấp nhận 11 loại nhiệt ngẫu (K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C).

prova 400

PROVA-400 là ampe kềm đo công suất, 0.01kW đến 200kW, AC/DC.

prova-8000

Prova-8000 là bộ nguồn lập trình được (Programmable Power Supply), bảo vệ quá áp, quá dòng, hiển thị LCD đầy đủ chi tiết.

tes 1370

TES-1370 là đồng hồ đo nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm, CO2 : 0-6000 ppm, -20oC - 60oC, 10%RH ~ 95%RH.

prova-2009

Prova-2009 là Ampe kềm đo được 1200kW, Dải đo 0-2500A, 0-600V, có ngõ ra Analog.

tes 3600

TES-3600 là đồng hồ phân tích chất lượng điện năng (Power Quality Analyzer)dùng cho lưới điện 1 pha, 3 pha 4 dây.

prova-300xp

Prova-300xp là máy vẽ biểu đồ nhiệt độ di động, khổ giấy rộng 57mm.

tes 6830

TES-6830 là đồng hồ phân tích chất lượng điện năng và phân tích sóng hài và dòng điện rò, chuyên nghiệp.