ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

cm 03

CM-03 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện rò, 5 dải đo 40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A.

tes-3073

TES-3073 : Ampe kềm đo điện áp, dòng điện, điện trở, tần số. Dải đo 400,600VAC/DC, 400A, 600A

cm 07

CM-07 (Prova) : Ampe kềm đo tần số 0-1000kHz, dòng điện AC / DC 0-400A.

tes 3074

TES-3074 : Ampe kềm đo điện áp, dòng điện, điện trở, đo điện dung, thứ tự pha. Dải đo 400,600VAC/DC, 40, 400A, 1000A

tes-3012

TES-3010, TES-3010 : Ampe kềm chuyên nghiệp, đo điện trở, điện áp, dòng điện đến 1000A.

tes 3078

TES-3078 : AC 1000A Clamp meter Ampe kềm đo điện áp, dòng điện, điện trở, đo điện dung, thứ tự pha. Dải đo 200,600VAC/VDC, 20A, 200A, 1000A

tes-3050

TES-3050 : True RMS AC/DC Clamp Meter; Ampe kềm đo dòng điện, điện áp, điện trở, tần số.

cd-4303

Lutron CD-4303 là đồng hồ dùng để đo độ dẫn điện của nước dải đo hiển thị 4 số, dải đo 0.1 uS to 199.9 uS (Micro Siemens), 0.2 mS to 1.999 mS (Mili=liSiemens), 2 mS to 19.99 mS; đo nhiệt độ 0-60oC.