prova-2003

Prova-2000, Prova-2003 là Ampe kềm, đo được dòng điện đến 2500A, Điện áp đến 600V.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Dòng điện / DC/AC 2000A
  • Cable f 55mm, Bus Bar 72mm(D) x 22mm(W)
  • Hiệu dụng / True RMS (2000)
  • Trung bình / Average Sensing (2003)
  • Chỉnh không DCA / DCA One Touch Zero
  • Auto Range A, V, W
  • Continuity
  • Max/Min/Hold
  • Relative Measurement

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

DC Current (Autorange & Manual)

Range
Resolution
Accuracy
Overload Protection
400A
0.1A
+/- 1.5% +/- 3dgts
3000A
2500A
1A
+/- 1.5% +/- 3dgts
3000A

AC Voltage (Autorange & Manual, True RMS for PROVA 2000, Input Impedance 5M W for all ranges)

Range
Resolution
Accuracy
Overload Protection
4V
0.001V
+/- 1.5% +/- 5dgts
800VAC
40V
0.01V
+/- 1.5% +/- 5dgts
800VAC
400V
0.1V
+/- 1.5% +/- 5dgts
800VAC
600V
1V
+/- 1.5% +/- 5dgts
800VAC

Resistance ( Ω ) (Autorange & Manual, Open Circuit Voltage<=0.5V)

Range
Resolution
Accuracy
Overload Protection
400 Ω
0.1 Ω
+/- 1.5% +/- 3dgts
600VAC
4K Ω
1 Ω
+/- 1.5% +/- 3dgts
600VAC
40K Ω
10 Ω
+/- 1.5% +/- 3dgts
600VAC
400K Ω
100 Ω
+/- 1.5% +/- 3dgts
600VAC
4M Ω
1K Ω
+/- 1.5% +/- 3dgts
600VAC
40M Ω
10K Ω
+/- 1.5% +/- 3dgts
600VAC

Audible Continuity

Range
Continuity Beeper
Open Circuit Voltage
Overload Protection
400 Ω
<=40 Ω (approx.)
<=0.5V
600VAC

Đo tần số Hz

Range
Resolution
Accuracy
Sensitivity
Overload Protection
100-1000KHz
0.01-100Hz
+/- 0.5% +/- 2dgts
10mV/0.1V/1V
AC 600V

Kiểm tra Diode / Diode Test

Range
Resolution
Accuracy
Overload Protection
3V
0.001V
+/- 2.5% +/- 5dgts
600VAC

Current Analog Output (Overload Protection 600V)

Range
Output
Accuracy
Overload Protection
400A
1mV/A
+/- 2.5% +/- 0.5A
600VAC
2500A
1mV/A
+/- 2.5% +/- 5A
600VAC

DC Voltage (Autorange & Manual, Overload Protection 800VAC for all ranges)

Range
Resolution
Accuracy
Input Impedance
400mV
0.1mV
+/- 1.0% +/- 3 dgts
10M W
4V
0.001V
+/- 1.0% +/- 3 dgts
5M W
40V
0.01V
+/- 1.0% +/- 3 dgts
5M W
400V
0.1V
+/- 1.0% +/- 3 dgts
5M W
600V
1V
+/- 1.0% +/- 3 dgts
5M W

AC Current (Autorange & Manual, True RMS for PROVA 2000)

Range
Resolution
Accuracy
Overload Protection
50/60Hz
40-400Hz
400A
0.1A
+/- 1.5% +/- 5dgts
+/- 2.0% +/- 5dgts
3000A
2100A(0-1000)
1A
+/- 2.0% +/- 5dgts
+/- 2.5% +/- 5dgts
3000A
2100A(1000-2100)
1A
+/- 2.5% +/- 5dgts
+/- 3.0% +/- 5dgts
3000A

Gerenal Specification

Jaw Opening Cable f 55mm
Bus Bar 65mm(D)x24mm(W)
Power Source One 006P 9V or IEC 6F22
or NEDA 1604 Battery
Operating Temperature 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉ )
Operating Humidity Less than 80% RH
Dimensions 271mm(L)x112mm(W)x46mm(H)
10.7"(L)x4.4"(W)x1.8"(H)
Weight 647g/22.8 oz (Battery included)