ED

Thiết bị đo kiểm ED : máy hiện sóng, máy phát sóng

tes 1605

TES-1605 là đồng hồ đo điện trở đất hiển thị số, dải đo 20 Ohm, 200Ohm, 2000 Ohm.

tes-3064

TES-3063, TES-3063 là ampe kềm đo dòng điện, điện áp AC/DC, dải đo 600VAC / VDC, 1000A.

tes 1700

TES-1700 là đồng hồ đo điện trở đất hiển thị số. Dải đo 0-39.9, 0-399, 0-3999Ohm.

tes 3079k

TES-3079K là ampe kềm đo điện áp, dòng điện, công suất, 60 - 600kW, 0-600V, 0-1000A, AC/DC.

tes-1391

TES-1390, TES-1390, TES-1390 : ElectroMagnetic Field Tester (Đo trường điện từ) 200 - 2000 milli Gauss, 0.01 / 0.1 micro Tesla.

tes 3095t

TES-3095T là ampe kềm đo điện áp, dòng điện, công suất, 40 - 250kW, 0-600V, 0-700A, AC/DC.

tes-1394

TES-1393, TES-1394 là đồng hồ đo trường điện từ (ElectroMagnetic Field), 20/200/2000 milli Gauss, 2/20/200 micro Tesla.

tes 3096

TES-3096 là ampe kềm đo dòng điện, điện áp, công suất, 0.01kW đến 420kW, AC/DC.

tes 92

TES-92 là đồng hồ đo sóng điện từ trường, băng tần 5MHz đến 3.5Ghz.Ứng dụng cho sóng RF, wifi, di động GSM, CDMA.

tes 1360

TES-1360 là đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm. -20 oC - 60oC, 3%RH - 95%RH