Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
EDMI MK10E

EDMI MK10E

EDMI MK10E là công tơ điện tử 3 pha. Đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng, điện năng biểu kiến, điện áp, dòng điện, góc pha, hệ số công suất.


MEASUREMENT / ĐO ĐẾM
 • Cấp chính xác / Class 0.5S & Class 1 (MID Class C & Class B)
 • Tiêu chuẩn / Compliance with IEC 62052-11, 62053-21, 62053-22, 62053-23
 • Compliance with AS 62052.11, 62053.21, 62053.22, 62053.23
 • Compliance with EN 50470-1, 50470-3
 • Dùng cho lưới điện / 3 Phase 3 Wire, 3 Phase 4 Wire

ĐIỆN ÁP VÀ NGUỒN CẤP / VOLTAGE & POWER SUPPLY
 • Nominal Voltage: 57.7V – 240V L-N
 • Operating Limit: 52V – 290V L-N
 • Burden: <10VA/phase @ Vn (3 Phase) (IEC 52053-61 Compliant)
 • Frequency Range: 45Hz – 65H
 • Option for Auxiliary Supply & UPS

DÒNG ĐIỆN / CURRENT
 • CT Range: 1/4A, 1/10A, 5/20A
 • CT Meter: 20 times Imax for 0.5 seconds
 • WC Range: 5/100A, 10/100A (Class 1 or 2)
 • WC Meter: 30 times Imax for 0.5 cycles
 • Burden: <0.5VA/phase

ĐO ĐẾM CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN NĂNG / MEASURED ENERGY VALUES
 • 3 Element 4 Quadrant
 • Import/Export Wh, varh and VAh
 • Per Quadrant Wh, varh and VAh
 • Absolute Wh, varh and VAh
 • Phase A,B,C and Total

OTHER MEASURED & DISPLAYED VALUES
 • Power: W, var, VA, Vrms, Irms
 • Power Factor, Frequency, Phasor Angles

POWER QUALITY INDICATION
 • Total Harmonic Distortion (THD)
 • Waveform Download

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ điện 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ điện 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ điện 3 pha 3 giá (cơ, điện tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ điện tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ