mk6n genius

MK6N là công tơ điện tử 3 pha EDMI (Genius series). Đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng, điện năng biểu kiến, điện áp, dòng điện, góc pha, hệ số công suất.


Công tơ MK6N Genius có khả năng đo đếm sóng hài tổng. ngõ ra xung và ngõ ra relay, được sử dụng ở trạm hạ thế

CẤP CHÍNH XÁC / ACCURACY
 • Cấp 0.5, cấp 1/
 • IEC62052-11, IEC62053-21(CL1), IEC62053-22(CL0.5)

CHẾ ĐỘ ĐO ĐẾM / MEASUREMENT MODES
 • 3 pha 3 dây /
 • 3 pha 4 dây

ĐO ĐẾM CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN NĂNG / MEASURED ENERGY VALUES
 • 3 Element 4 Quadrant
 • Import/Export Wh, varh and VAh
 • Per Quadrant Wh, varh and VAh
 • Absolute Wh, varh and VAh
 • Phase A,B,C or Total

OTHER MEASURED & DISPLAYED VALUES
 • Power: W, var, VA, Vrms, Irms
 • Power Factor, Frequency, Phasor Angles

POWER QUALITY INDICATION
 • Total Harmonic Distortion (THD)
 • Waveform Download

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ điện 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ điện 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ điện 3 pha 3 giá (cơ, điện tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ điện tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ