ATS Yogirotech

Các bộ chuyển nguồn tự động (ATS : Automatic Transfer Switch) và bộ điều khiển, điều khiển hòa đồng bộ (ATS controller, Synchronizer) của Yogirotech (Korea)
Có loại 3 cực và 4 cực; kỹ thuật điều khiển ON-ON (A hoặc B); dải dòng điện từ 100A đến 4000A.

PHƯƠNG LAI BÁN ATS YOGIROTECH VỚI CÁC MÃ SAU ĐÂY


Mô tả

Model

Operation

ATS 03 pha

 

ATS - 3Pha - 100A

SI 61T

ON-ON

ATS - 3Pha - 200A

SI 62T

ON-ON

ATS - 3Pha - 400A

SI 64T

ON-ON

 

 

 

ATS - 3Pha - 600A

SI 66 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 800A

SI 68 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 1000A

SI 610 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 1200A

SI 612 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 1600A

SI 616 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 2000A

SI 620 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 2500A

SI 625 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 3200A

SI 632 MS

ON-ON

ATS - 3Pha - 4000A

SI 640 MS

ON-ON

ATS 4 pha

ATS - 4Pha - 100A

SI 61T

ON-ON

ATS - 4Pha - 200A

SI 62T

ON-ON

ATS - 4Pha - 400A

SI 64T

ON-ON

 

 

 

ATS - 4Pha - 600A

SI 66 MS

ON-ON

ATS - 4pha - 800A

SI 68 MS

ON-ON

ATS - 4pha - 1000A