Trang này tập trung các liên kết đến các catalogue, hướng dẫn sử dụng, thông tin kỹ thuật về các sản phẩm điện công nghiệp, thiết bị tự động, thiết bị đo kiểm được đăng bán ở trang này. Bản quyền của các tài liệu này thuộc về các nhà phân phối, sản xuất. Tài liệu kỹ thuật được chia ra các nhóm như sau:


 1. Pintek : Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm Pintek (Taiwan).
 2. Instek : Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm Instek (Taiwan)
 3. Lodestar : Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm Lodestar (Taiwan)
 4. ALP : Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm ALP Technology(China)
 5. Tektronix : Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm Tektronix (USA)
 6. Sinetamer : Tài liệu kỹ thuật thiết bị cắt lọc sét Sinetamer (USA)
 7. Mikro : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Mikro (Malaysia)
 8. Delab : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Delab (Malaysia)
 9. Schneider Electric : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Schneider Electric
 10. Siemens : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Siemens (Đức)
 11. Selec : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Selec (India)
 12. Emic : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Emic (Việt nam)
 13. LS Mecapion : Tài liệu kỹ thuật thiết bị LSMecapion (Korea)
 14. Thiết bị khác : Tài liệu kỹ thuật thiết bị khác