cm 07

CM-07 (Prova) : Ampe kềm đo tần số 0-1000kHz, dòng điện AC / DC 0-400A.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Độ phân giải cao / High Resolution DC 10mA, AC 1mA
  • Giá trị hiệu dụng thực / True RMS
  • Đo tần số không cần tiếp xúc / Non-contact Current Frequency Measurement

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Range

Resolution

Accuracy

Remarks

DCA 0-40A
10mA
+/- 1.0% +/- 2dgts
DCA 0-150A
100mA
+/- 1.0% +/- 2dgts
DCA 150-200A
100mA
- 2.2% +/- 2dgts
DCA 200-400A
100mA
- 4.0% +/- 4dgts
ACA 0-4A
1mA
+/- 1.5% +/- 3dgts
True RMS
ACA 0-40A
10mA
+/- 1.0% +/- 3dgts
True RMS
ACA 0-150A
100mA
+/- 1.0% +/- 3dgts
True RMS
ACA 150-200A
100mA
- 2.2% +/- 3dgts
True RMS
ACA 200-400A
100mA
- 4.0% +/- 4dgts
True RMS
Hz 0-1000KHz
0.1-100Hz
+/- 0.5% +/- 2dgts
0.1A sensitivity Auto Range