tes-3012

TES-3010, TES-3010 : Ampe kềm chuyên nghiệp, đo điện trở, điện áp, dòng điện đến 1000A.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Dòng điện / ACA: 20A, 200A, 600A
  • Còi báo / Continuity Buzzer
  • Dấu và đơn vị / Unit & Sign Display

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

A. General Measurement

Voltage (AC/DC)
Range DC - 1000V
AC - 200V/750V
Accuracy DC - 0.8% rdg + 2 dgts
AC - 1.2% rdg + 3 dgts
Resolution 1V(DC); 100mV (AC)
Input Impedance 10M W
Overload Protection DC1100V & AC800V
Current (AC)
Range 20/200/600A (1000A for TES-3012)
Accuracy 2% rdg + 5 dgts (50/60 Hz)
Resolution 10mA
Overload Protection 1000A
Ohms (Resistance)
Range 200 W /20K W
Accuracy 1% rdg + 2 dgts
Resolution 100m W
Overload Protection 350V DC/AC (Also for continuity & Diode)
Max Open Circuit Voltage 3.5V, 0.3V
Continuity Beeper
Sound Level below 100 W
Max Open Circuit Voltage 3.5V
Resolution Diode 1mV
Max Test Current 1.5mA
Frequency (Hz)
Range 2KHz
Accuracy 1% rdg + 2 dgts
Resolution 1Hz
Max Allowable Applied Voltage 350Vrms
Max Input Sensitivity 100mV

B: Peak hold measurement (23 o C +/- 5 o C<80%R.H.)

Current (AC)
Range 20/200/600A(1000A)
Accuracy 2% rdg + 10 dgts
Resolution 10mA
Overload Protection 1000A
Range 200/750V
Accuracy 1.5% rdg + 8 dgts
Resolution 100mV
Input Impedance 10M W
Overload Protection DC1100V & AC800V
Display 3-1/2 digit LCD, Maximum reading 1999
Power Source one 9V battery
Size & Weight 208mm(L)x65mm(W)x31mm(H) & 330g
Accessories Carrying Case, Test Leads, Battery & Instruction Manual