prova-123

PROVA-123 là đồng hồ dùng để cân chỉnh tín hiệu 4-20mA hoặc 0-12VDC trong các quá trình xử lý tín hiệu.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Cân chỉnh tín hiệu dòng / 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA with 1 m A resolution
  • Cân chỉnh tín hiệu áp / 0-100mV with 10 m V resolution
  • Cân chỉnh tín hiệu áp / 0-12V with 1mV resolution
  • Cân chỉnh cảm biến nhiệt / Thermocouple K,J,E,T TYPE 1 o C 1 o F resolution
  • Dãy tần số / Frequency 2 - 50,000Hz

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Electrical Specification: (23 +/- 5 ℃ for one year)
Range
Resolution
Accuracy
Max load
4-20 mA,0-20mA,0-24mA
1 m A
0.025%+-3 m A
24mA-1k ohm 24V
0-12.000V
1mV
0.05%+-3mV
1mA
0-1.0000V
100 m V
0.05%+-.3mV
1mA
0-100.00mV
10 m V
0.05%+-30 m V
1mA
Frequency 2-50,000 Hz
0.005%+-2 dgts
1k ohm
-200 ℃ -0 ℃ K type
1 ℃ 1 ℉
0.1%+-1.2℃
1k ohm
0-1370 ℃ K type
1 ℃ 1 ℉
0.05%+-0.8℃
1k ohm
-100℃ - 0 ℃ J type
1 ℃ 1 ℉
0.1%+-1℃
1k ohm
0-760℃ J type
1 ℃1 ℉
0.05%+-0.7 ℃
1k ohm
-100℃ -0 ℃ E type
1℃ 1 ℉
0.1%+-0.9℃
1k ohm
0-850 ℃ E type
1 ℃ 1 ℉
0.05%+-0.7 ℃
1k ohm
-200℃ -0℃ T type
1℃ 1 ℉
0.1%+-1.2 ℃
1k ohm
0-400℃ T type
1 ℃ 1 ℉
0.05%+-0.8 ℃
1k ohm
General Specification
Battery Type 9V Rechargeable Battery
Display 2 x 5 Digits Dual Display LCD
Operating Humidity Less than 80% RH
Storage Temperature -40 ℃~60 ℃ (-40℉ ~140 ℉ )
Dimension: Meter 3.46" x 6.61" x 1.03"
88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H)
Weight 350g/12.34 oz. (Battery included)
Accessories Carrying case x 1
User manual x 1
9V Rechargeable Battery x 1