tes-3073

TES-3073 : Ampe kềm đo điện áp, dòng điện, điện trở, tần số. Dải đo 400,600VAC/DC, 400A, 600AFEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • Giá trị hiệu dụng thực / True RMS Reading
  • Lưu giá trị đỉnh / Peak Hold / Data Hold Temperature
  • Đo nhiệt độ / Measurement (-20 o C~1370 o C)
  • Đo tụ điện / Capacitance Check (0~2000uF)

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Voltage (AC/DC)
Range DC - 600V , AC-400V/600V
Accuracy DC-0.75% rdg + 2 dgts
AC-1.2% rdg + 5 dgts
Input Impedance 1M Ω
Overload Protection 660Vrms
Ohms ( Resistance )
Range 4KΩ
Accuracy 1% rdg + 5 dgts
Resolution 0.001K Ω
Overload Protection 660 Vrms
Max Open Circuit Voltage 3.2VDC
Current
Range 400/600A
Accuracy 2% rdg + 5 dgts
Resolution 0.1/1A
Overload Protection 800A
Capacitance ( μ F)
Range 0~2000 m F
Accuracy +/- (3% + 5)
Resolution 1 μ F
Overload Protection 250Vrms
Frequency (HZ)
Range 4KHz/20KHz
Accuracy 0.5% rdg + 5 dgts
Resolution 1Hz
Max Input Sensitivity 5A/1V
Overload Protection 800A / 660Vrms
Audible Continuity
Continuity beeper below 40 Ω
Max Open Circuit Voltage 3.2V
Overload Protection 660Vrms
Diode Test
Resolution 0.001V
Accuracy 1% rdg + 2dgts
Overload Protection 660Vrms
Temperature (K Type)
Range -20 ℃ ~1370 ℃ 、 -50 ℉ ~2000 ℉
Accuracy +/- (3.5%+2 ℃ ) , +/- (3%+8 ℉)
Resolution 1 ℃ / ℉