Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-30 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 3Mhz, không hiển thị