Pintek

Thiết bị đo kiểm Pintek : Máy hiện sóng, máy phát sóng, bộ nguồn DC điều chỉnh được

Analog Oscilloscope PS-350 của Pintek

Các loại máy hiện sóng tương tự (analog oscilloscope) của Pintek (Taiwan). Hiện nay được sử dụng rất nhiều tại các trường cao đẳng, đại học.