lcr meter

Pintek LCR-900 : LCR meter hiển thị 2 LCD, tần số 100Hz to 100KHz, độ chính xác 0.3%, điện áp đo cố định 0.6V .


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Hiển thị 2 màn hình LCD / Dual LCD Display.
  • Đo kháng trở, dung trở, điện trở / Capacitance, Resistance, Impedance, Inductance, Quality Factor, Dissipation Factor Phase Angle.
  • Tự động phát hiện chức năng / Auto Detect Function.
  • Báo hở mạch, ngắn mạch / Open Circuit/Short Circuit Compassion.
  • Tần số đo / Operation Frequency 100Hz to 100KHz.
  • Độ chính xác / Basic Accuracy: 0.3%
  • Điện áp đo / Measurement Voltage Fixed at 0.6Vrms.

Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Pintek
Bảng giá Pintek