Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-72 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 7Mhz, có hiển thị đếm tần