Tài liệu kỹ thuật Pintek FG-32 : Máy phát xung sine vuông, tam giác 3Mhz, có hiển thị đếm tần