Instek

Thiết bị đo kiểm Instek : máy hiện sóng, máy phát tần số, máy đếm tần số, LCR

Máy phát sóng dds Instek sfg-2010

SFG-2010 : Máy phát sóng DDS 10MHz của Instek, phát tín hiệu sin, vuông, tam giác, Có các tần số 4MHz, 7MHz, 10MHz, 20MHz

Máy hiện sóng Instek GOS-652G - 50MHz Analog Oscilloscope

GOS-652G là máy hiện sóng tương tự, 50MHz, 2 kênh, độ nhạy cao của Instek

Máy hiện sóng Instek GOS-6200 - 200MHz Analog Oscilloscope

GOS-6200, máy hiện sóng tương tự, băng thông 200MHz, 2 kênh, độ nhạy cao của Instek

Máy hiện sóng Instek GOS-635G - 35MHz Analog Oscilloscope

GOS-635G là máy hiện sóng tương tự, 35MHz, 2 kênh, độ nhạy cao của Instek

Máy hiện sóng Instek GOS-6112 - 100MHz Analog Oscilloscope

GOS-6112, máy hiện sóng tương tự, băng thông 100MHz, 2 kênh, độ nhạy cao của Instek

oscilloscope gds-2062

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-2000 gồm các Model : GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204. Dãy sản phẩm có băng thông 60MHz, 100MHz, 200MHz với 2 kênh hoặc 4 kênh. Cung cấp khả năng lấy mẫu 1G Samples/s và khả năng nhớ 25K mẫu. Màn hình 5.5inch TFT. Nút Go / No Go đặc biệt hữu ích để cài đặt thiết bị

Máy hiện sóng Instek GOS-6050 - 50MHz Analog Oscilloscope

Series GOS-6050, máy hiện sóng tương tự, băng thông 30MHz, 50MHz, 2 kênh, độ nhạy cao của Instek

oscilloscope gds-2062

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-2000 gồm các Model : GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204. Dãy sản phẩm có băng thông 60MHz, 100MHz, 200MHz với 2 kênh hoặc 4 kênh. Cung cấp khả năng lấy mẫu 1G Samples/s và khả năng nhớ 25K mẫu. Màn hình 5.5inch TFT. Nút Go / No Go đặc biệt hữu ích để cài đặt thiết bị

Máy hiện sóng Instek GOS-653G - 50MHz Analog Oscilloscope

GOS-653G là máy hiện sóng tương tự, 50MHz, 2 kênh, độ nhạy cao của Instek

oscilloscope gds-2062

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-2000 gồm các Model : GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204. Dãy sản phẩm có băng thông 60MHz, 100MHz, 200MHz với 2 kênh hoặc 4 kênh. Cung cấp khả năng lấy mẫu 1G Samples/s và khả năng nhớ 25K mẫu. Màn hình 5.5inch TFT. Nút Go / No Go đặc biệt hữu ích để cài đặt thiết bị