Instek

Thiết bị đo kiểm Instek : máy hiện sóng, máy phát tần số, máy đếm tần số, LCR

oscilloscope gds-2062

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-2000 gồm các Model : GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204. Dãy sản phẩm có băng thông 60MHz, 100MHz, 200MHz với 2 kênh hoặc 4 kênh. Cung cấp khả năng lấy mẫu 1G Samples/s và khả năng nhớ 25K mẫu. Màn hình 5.5inch TFT. Nút Go / No Go đặc biệt hữu ích để cài đặt thiết bị

oscilloscope instek gds-1152

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-1000A được thiết kế cho mục đích giáo dục và công nghiệp, không có chức năng DSO (Digital Storage Oscilloscope) đặc biệt. Dải tần 60MHz, 100MHz và 150MHz

oscilloscope gds-2062

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-2000 gồm các Model : GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204. Dãy sản phẩm có băng thông 60MHz, 100MHz, 200MHz với 2 kênh hoặc 4 kênh. Cung cấp khả năng lấy mẫu 1G Samples/s và khả năng nhớ 25K mẫu. Màn hình 5.5inch TFT. Nút Go / No Go đặc biệt hữu ích để cài đặt thiết bị

oscilloscope instek gds-1102

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-1000A được thiết kế cho mục đích giáo dục và công nghiệp, không có chức năng DSO (Digital Storage Oscilloscope) đặc biệt. Dải tần 60MHz, 100MHz và 150MHz

oscilloscope gds-2062

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-2000 gồm các Model : GDS-2062, GDS-2064, GDS-2102, GDS-2104, GDS-2202, GDS-2204. Dãy sản phẩm có băng thông 60MHz, 100MHz, 200MHz với 2 kênh hoặc 4 kênh. Cung cấp khả năng lấy mẫu 1G Samples/s và khả năng nhớ 25K mẫu. Màn hình 5.5inch TFT. Nút Go / No Go đặc biệt hữu ích để cài đặt thiết bị

máy hiện sóng GDS-6062A

Dãy sản phẩm máy hiện sóng GDS-1000A được thiết kế cho mục đích giáo dục và công nghiệp, không có chức năng DSO (Digital Storage Oscilloscope) đặc biệt. Dải tần 60MHz, 100MHz và 150MHz