Tài liệu kỹ thuật thiết bị khác

Tài liệu kỹ thuật thiết bị điện khác : Catalogue, user manual, hướng dẫn sử dụng
Tài liệu kỹ thuật Delab NV5 : bộ điều khiển tụ bù 5 cấp:
Tài liệu kỹ thuật ATS Yogirotech : Bộ chuyển nguồn tự động Yogirotech
Tài liệu kỹ thuật Delab NV6S : bộ điều khiển tụ bù 6 cấp:
Tài liệu kỹ thuật ATS Osung : Bộ chuyển nguồn tự động Osemco (Korea)
Tài liệu kỹ thuật Delab NV8S : bộ điều khiển tụ bù 8 cấp:
Tài liệu kỹ thuật Epcos Phicap : Tụ bù khô 3 pha 440V
Tài liệu kỹ thuật Delab NV14S : bộ điều khiển tụ bù 14 cấp:
Tài liệu kỹ thuật Epcos Deltacap : Tụ khô 3 pha 440V
Tài liệu kỹ thuật Delab TM-18C : Relay bảo vệ dòng rò:
Tài liệu kỹ thuật Epcos Phasecap : Tụ bù khô 3 pha 440V
Tài liệu kỹ thuật Delab TM8000 : Relay bảo vệ dòng rò:
Tài liệu kỹ thuật Tụ bù Enerlux : Tụ bù khô 3 pha 440V
Tài liệu kỹ thuật Delab TM8200 : Relay bảo vệ chạm đất:
Tài liệu kỹ thuật biến dòng RCT ILEC Made in Vietnam. RCT (Ring type Current Transformer) là loại biến dòng tròn, chế tạo nhỏ gọn, kinh tế, phù hợp nhất sử dụng cho đồng hồ ampe. Có các loại RCT-35, RCT-45, RCT-65, RCT-90, RCT-110
Tải về máy Catalogue biến dòng RCT ILEC

Tài liệu kỹ thuật Delab TM9000 : Relay bảo vệ quá dòng + chạm đất:
Tài liệu kỹ thuật Tụ bù Samwha : Tụ bù xuất xứ Nhật Bản

Thiết bị điện công nghiệp khác như tụ bù, bộ điều khiển tụ bù, đồng hồ vôn, đồng hồ ampe, chuyển mạch... Các tài liệu kỹ thuật thiết khác bao gồm :

 

 1. Vider ATS : Catalogue ATS Vider (Korea)
 2. Yogiro ATS : Catalogue ATS Yogirotech (Korea)
 3. Osung ATS : Catalogue ATS Osung (Korea)
 4. Phicap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Phicap 3 pha của Ấn độ (cao, ốm)
 5. Deltacap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Deltacap 3 pha của Ấn độ (cao, ốm)
 6. Phasecap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Phasecap 3 pha của Ấn độ (mập, lùn)
 7. Tụ bù Enerlux : Catalogue tụ khô Enerlux (Italy)
 8. Shizuki RFA-4 : Catalogue tụ Shizuki RFA-4
 9. Samwha Capacitor Catalog : Catalogue tụ Samwha
 10. Ducati capacitor : Catalogue tụ và bộ điều khiển tụ bù Ducati
 11. Han Young Catalogue : Catalogue thiết bị điện Han Young
 12. Yongsung Switch Catalogue : Catalog nút nhấn nút gạt Yong Sung
 13. Yongsung Terminal Catalogue : Catalog Teminal (Domino) Yong Sung
 14. Yongsung Catalogue : Full Catalogue thiết bị điện YongSung
 15. Risesun Selector Switch : Risesun ampe meter Switch , Volt meter Catalogue
 16. Risesun Meter : Risesun ampe meter, Volt meter Catalogue
 17. 3G3JX Inverter : Catalogue biến tần 3G3JX của Omron (Japan)
 18. 61F Liquid Level : Catalogue relay mức chất lỏng của Omron (Japan)
 19. Fotek sensor A3 : Cảm biến quang Fotek sử dụng nguồn tự do 12-240VAC / VDC; ngõ ra tiếp điểm
 20. Fotek sensor M18-C : Cảm biến quang hình trụ Fotek M18
Tài liệu kỹ thuật Delab TM9200 : Relay bảo vệ quá dòng:

Delab (Malaysia) chuyên sản xuất các loại relay bảo vệ quá dòng, chạm đất, dòng rò, relay điều khiển tụ bù. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Delab bao gồm :


 1. NV-5 : Catalogue bộ điều khiển tụ bù 5 cấp Delab NV5
 2. NV-5 : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 5 cấp Delab NV5
 3. NV-14s : Catalogue bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 14 cấp Delab NV-8s, NV-14s
 4. NV-14s : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 14 cấp Delab NV-8s, NV-14s
 5. TM-18c : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò lắp Din ray Delab TM-18c
 6. TM-18c : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò lắp Din ray Delab TM-18c
 7. TM-8000s : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò lắp mặt tủ Delab TM-8000s
 8. TM-8000s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò lắp mặt tủ Delab TM-8000s
 9. TM-8200s : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-8200s
 10. TM-8200s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-8200s
 11. TM-9000s : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 12. TM-9000s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 13. TM-9200s : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 14. TM-9200s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 15. IDMT Time Plot : Phần mền cho phép xem đường đặc tính IDMT với các tham số cài đặt

Tài liệu kỹ thuật ATS Vitzro : Bộ chuyển nguồn tự động Vider (Korea)

Thiết bị điện công nghiệp khác như tụ bù, bộ điều khiển tụ bù, đồng hồ vôn, đồng hồ ampe, chuyển mạch... Các tài liệu kỹ thuật thiết khác bao gồm :


 1. Vider ATS : Catalogue ATS Vider (Korea)
 2. Yogiro ATS : Catalogue ATS Yogirotech (Korea)
 3. Osung ATS : Catalogue ATS Osung (Korea)
 4. Phicap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Phicap 3 pha của Ấn độ (cao, ốm)
 5. Deltacap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Deltacap 3 pha của Ấn độ (cao, ốm)
 6. Phasecap-3pha : Catalogue tụ khô Epcos Phasecap 3 pha của Ấn độ (mập, lùn)
 7. Tụ bù Enerlux : Catalogue tụ khô Enerlux (Italy)
 8. Shizuki RFA-4 : Catalogue tụ Shizuki RFA-4
 9. Samwha Capacitor Catalog : Catalogue tụ Samwha
 10. Ducati capacitor : Catalogue tụ và bộ điều khiển tụ bù Ducati
 11. Han Young Catalogue : Catalogue thiết bị điện Han Young
 12. Yongsung Switch Catalogue : Catalog nút nhấn nút gạt Yong Sung
 13. Yongsung Terminal Catalogue : Catalog Teminal (Domino) Yong Sung
 14. Yongsung Catalogue : Full Catalogue thiết bị điện YongSung
 15. Risesun Selector Switch : Risesun ampe meter Switch, Volt meter Catalogue
 16. Risesun Meter : Risesun ampe meter, Volt meter Catalogue
 17. 3G3JX Inverter : Catalogue biến tần 3G3JX của Omron (Japan)
 18. 61F Liquid Level : Catalogue relay mức chất lỏng của Omron (Japan)
 19. Fotek sensor A3 : Cảm biến quang Fotek sử dụng nguồn tự do 12-240VAC / VDC; ngõ ra tiếp điểm
 20. Fotek sensor M18-C : Cảm biến quang hình trụ Fotek M18