Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm

Tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm : Catalogue, user manual, hướng dẫn sử dụng

Pintek (Taiwan) là hãng sản xuất các thiết bị đo kiểm như máy hiện sóng, máy phát sóng, bộ nguồn DC và các que đo cao áp. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Pintek bao gồm :


 1. Pintek catalogue : Catalogue các sản phẩm của Pintek.
 2. PW-3032 : Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC (DC Power Supply) PW-3032 /R của Pintek (Taiwan)
 3. PW-4032 : Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC (DC Power Supply) PW-4032 của Pintek (Taiwan)
 4. FG-30/FG-32 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-30, FG-32 (3MHz) của Pintek (Taiwan)
 5. FG-30/FG-32 : Thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng FG-30/FG-32 (3MHz) của Pintek (Taiwan)
 6. FG-52 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-52 (5MHz) của Pintek (Taiwan)
 7. FG-72, FG102 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-72, FG-102 của Pintek (Taiwan)
 8. PS-200 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 20MHz của Pintek (Taiwan)
 9. PS-350 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 40MHz của Pintek (Taiwan)
 10. PS-600 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 60MHz của Pintek (Taiwan)
 11. PS-1000 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 100MHz của Pintek (Taiwan)
 12. PS-1005 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 100MHz của Pintek (Taiwan)
https://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF-8&q=%C4%91i%E1%BB%87n+l%E1%BB%B1c+t%C3%A2n+ph%C3%BA&fb=1&gl=vn&hq=%C4%91i%E1%BB%87n+l%E1%BB%B1c+t%C3%A2n+ph%C3%BA&hnear=0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b,Ho+Chi+Minh+City&cid=0,0,9793495198651031616&ei=EjqrUPvKHouiiAfYz4DgBQ&ved=0CIABEPwSMAM

Tektronix (USA) là hãng sản xuất thiết bị đo kiểm cao cấp như máy hiện sóng kỹ thuật số, máy phân tích phổ, máy phân tích logic. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Tektronix bao gồm :


 1. TDS-1000B : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100MHz; 2 kênh; trắng đen)
 2. TDS-1000C : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100MHz; 2 kênh; màu)
 3. TDS-2000B : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
 4. TDS-2000C : Catalogue Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
 5. TDS-2000B : Hướng dẫn sử dụng DSO TDS1000B, TDS2000B
 6. TDS-2000C : Hướng dẫn sử dụng DSO TDS1000C, TDS2000C
 7. Tektronix Test and Measurement Catalogue : Catalogue thiết bị đo kiểm Tektronix
 8. Tektronix Video Test and Monitoring Catalogue : Catalogue thiết bị đo kiểm Video Tektronix

Instek (Taiwan) là hãng sản xuất các thiết bị đo kiểm như máy hiện sóng số, máy phân tích phổ, máy phân tích logic... Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Instek (Taiwain) bao gồm :Instek (Taiwan) - Thiết bị đo kiểm :
 1. GDS-2000 : Digital Storage Oscilloscope (60, 100, 200MHz; 2, 4 kênh; màu)
 2. GSG-120 : Máy phát sóng điều chế AM/FM (100KHz -110MHz) của Instek

ALP Technology(China) là hãng sản xuất thiết bị đo kiểm như máy hiện sóng kỹ thuật số, máy phân tích phổ, máy phân tích logic. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu ALP bao gồm :


 1. ALP Catalogue : Catalogue ALP
 2. ALP Oscilloscope detail specification : Thông số kỹ thuật DSO ALP
 3. EMC certification : Chứng chỉ Châu âu về tương thích điện từ
 4. EMC certification content : Nội dung chứng chỉ EMC

Lodestar (Taiwan) là hãng sản xuất thiết bị đo kiểm như : máy đếm tần số, máy đo LCR, máy phát sóng âm tần, máy phát sóng cao tần, máy phát sọc màu. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Lodestar bao gồm :


 1. Lodestar Full Cataslogue : Lodestar Full Cataslogue PDF