Pintek (Taiwan) là hãng sản xuất các thiết bị đo kiểm như máy hiện sóng, máy phát sóng, bộ nguồn DC và các que đo cao áp. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị đo kiểm hiệu Pintek bao gồm :


 1. Pintek catalogue : Catalogue các sản phẩm của Pintek.
 2. PW-3032 : Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC (DC Power Supply) PW-3032 /R của Pintek (Taiwan)
 3. PW-4032 : Thông số kỹ thuật bộ nguồn DC (DC Power Supply) PW-4032 của Pintek (Taiwan)
 4. FG-30/FG-32 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-30, FG-32 (3MHz) của Pintek (Taiwan)
 5. FG-30/FG-32 : Thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng FG-30/FG-32 (3MHz) của Pintek (Taiwan)
 6. FG-52 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-52 (5MHz) của Pintek (Taiwan)
 7. FG-72, FG102 : Thông số kỹ thuật máy phát sóng FG-72, FG-102 của Pintek (Taiwan)
 8. PS-200 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 20MHz của Pintek (Taiwan)
 9. PS-350 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 40MHz của Pintek (Taiwan)
 10. PS-600 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 60MHz của Pintek (Taiwan)
 11. PS-1000 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 100MHz của Pintek (Taiwan)
 12. PS-1005 : Thông số kỹ thuật máy hiện sóng (oscilloscope) analog 100MHz của Pintek (Taiwan)
https://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF-8&q=%C4%91i%E1%BB%87n+l%E1%BB%B1c+t%C3%A2n+ph%C3%BA&fb=1&gl=vn&hq=%C4%91i%E1%BB%87n+l%E1%BB%B1c+t%C3%A2n+ph%C3%BA&hnear=0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b,Ho+Chi+Minh+City&cid=0,0,9793495198651031616&ei=EjqrUPvKHouiiAfYz4DgBQ&ved=0CIABEPwSMAM