Mitsubishi

Thiết bị Mitsubishi

Mitsubishi NF1250-SEW

NF800-SEW : MCCB Mitsubishi chỉnh dòng điện 400A - 800A, khả năng cắt 36kA, 50kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.

Biến tần Mitsubishi FR-D720

Biến tần dòng FR-D720 sử dụng cho điện áp vào 3pha 200V, ra 3 pha 200V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishi D700. Biến tần tính năng trung bình và giá thành rẻ. Dãy công suất từ 0.1kW đến 15kW.

Mitsubishi NF1250-SEW

Mitsubishi NF800-SEW : MCCB chỉnh dòng điện 300A - 630A, khả năng cắt 36kA, 50kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.

Biến tần Mitsubishi FR-D740

Biến tần dòng FR-D740 sử dụng cho điện áp vào 3pha 400V, ra 3 pha 400V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishi D700. Biến tần tính năng trung bình và giá thành trung bình. Dãy công suất từ 0.4kW đến 15kW.

Mitsubishi NF1250-SEW

MCCB Mitsubishi NF400-SW : dòng điện 250A, 300A, 350A, 400A, khả năng cắt 36kA, 45kA, 50kA, 70kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.

Biến tần Mitsubishi FR-A720

Biến tần dòng FR-E720 sử dụng cho điện áp vào 3pha 200V, ra 3 pha 200V. Biến tần tính năng trung bình và giá thành trung bình. Dãy công suất từ 0.1kW đến 15kW.

Mitsubishi NF250-CW

MCCB Mitsubishi NF250-CW : dòng điện 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A; khả năng cắt 18kA, 30kA, 36kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.

Biến tần Mitsubishi FR-A720

Biến tần dòng FR-E740 sử dụng cho điện áp vào 3pha 400V, ra 3 pha 400V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishie E700. Biến tần tính năng trung bình và giá thành trung bình. Dãy công suất từ 0.4kW đến 15kW.

Biến tần Mitsubishi FR-D720

Biến tần dòng FR-D720S sử dụng cho điện áp vào 1pha 200V, ra 3 pha 200V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishi D700. Biến tần tính năng trung bình và giá thành rẻ. Dãy công suất từ 0.1kW đến 15kW.

Biến tần Mitsubishi FR-A720

Biến tần dòng FR-f720 sử dụng cho điện áp vào 3pha 220V, ra 3 pha 220V. Thuộc dòng biến tần Mitsubishi F700. Biến tần tính năng cao và thiết kế nhỏ gọn. Dãy công suất từ 0.75kW đến 90kW.