chint na1-6300

Air Circuit Breaker Chint NA1-6300 : Air Circuit Breaker; dòng định mức 4000A, 5000A, 6300A dòng cắt 120kA; Tiêu chuẩn IEC 60947-2FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rate current : 4000A, 5000A, 6300A
 • Số cực : 3P, 4P
 • Kiểu : Cố định (Fixed), kéo ra (Drawout)
 • Tiêu chuẩn / Standard: IEC/EN 60947-2
 • Nhiệt độ / Ambient Temp: -5 ~ 65 ?
 • Chứng nhận vận hành ở điều kiện ô nhiễm độ III / Certified for operation in pollution-degree III environments as defined by IEC standard 60947 (industrial environments).


Phương lai bán Air Circuit Breaker Chint NA1-6300 có mã sau

 • NA1-6300-4000M-3P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 4000A, 120kA, 3 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-6300-5000M-3P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 5000A, 120kA, 3 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-6300-6300M-3P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 6300A, 120kA, 3 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-6300-4000M-4P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 4000A, 120kA, 4 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-6300-5000M-4P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 5000A, 120kA, 4 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-6300-6300M-4P-F : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 6300A, 120kA, 4 cực, cố định (Fixed)
 • NA1-6300-4000M-3P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 4000A, 120kA, 3 cực, kéo ra (Fixed)
 • NA1-6300-5000M-3P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 5000A, 120kA, 3 cực, kéo ra (Fixed)
 • NA1-6300-6300M-3P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 6300A, 120kA, 3 cực, kéo ra (Fixed)
 • NA1-6300-4000M-4P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 4000A, 120kA, 4 cực, kéo ra (Fixed)
 • NA1-6300-5000M-4P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 5000A, 120kA, 4 cực, kéo ra (Fixed)
 • NA1-6300-6300M-4P-D : Air Circuit Breaker Chint NA1-6300, 6300A, 120kA, 4 cực, kéo ra (Fixed)

Các thông tin liên quan đến Air Circuit Breaker Chint NA1-6300